Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

Vyplňte následující formulář. Kolonky označené symbolem povinné jsou povinné a musíte je vyplnit, ostatní kolonky jsou nepovinné. Tuto stránku netiskněte.
Po vyplnění klikněte na tlačítko POKRAČOVAT v dolní části stránky.

Osobní

*) údaje týkající se cestovního pasu vyplňujte pouze v případě pobytů v zemích s vízovou povinností

Vaše současná škola
Pobyt v zahraničí
Pokud již máte smluven konkrétní termín pobytu, uveďte jej do rubriky Poznámka

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se základními informacemi ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv, publikovanými na stránkách DZS/AIA, i s podrobnými podmínkami zveřejněnými u konkrétní stipendijní nabídky.
   Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v dokumentaci odevzdávané pro účely výběrového řízení a rovněž pro účely mé případné pozdější nominace zahraniční straně byly zpracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domem zahraniční spolupráce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, souhlasím s jejich s předáním zahraniční straně, tj. příslušné zahraniční státní instituci a přijímající vysoké škole v zahraničí, přímo nebo prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí či místně příslušného zastupitelského úřadu zahraničního státu, které je nezbytné pro vyřízení této mé žádosti o přiznání stipendia, a souhlasím s uchováním výše zmíněných osobních údajů v analogové i digitální formě pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domu zahraniční spolupráce po dobu 5 let.
   Pokud budu nominován/a a rozhodnu se, že se o stipendium nebudu nadále ucházet, neprodleně toto své rozhodnutí písemně sdělím oddělení mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 (pozn.: nedodržení této podmínky bude oznámeno vysoké škole, která potvrdila návrh na vyslání).
   V případě získání stipendia odevzdám AIA zprávu o stipendijním pobytu v rozsahu minimálně 1 strany formátu A4, a to do jednoho měsíce po ukončení pobytu. Souhlasím s tím, aby tato zpráva byla uchována pro potřeby AIA po dobu pěti let od jejího odevzdání.