Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

Vyplňte následující formulář. Kolonky označené symbolem povinné jsou povinné a musíte je vyplnit, ostatní kolonky jsou nepovinné. Tuto stránku netiskněte.
Po vyplnění klikněte na tlačítko POKRAČOVAT v dolní části stránky.

Osobní

*) údaje týkající se cestovního pasu vyplňujte pouze v případě pobytů v zemích s vízovou povinností

Vaše současná škola
Pobyt v zahraničí
Pokud již máte smluven konkrétní termín pobytu, uveďte jej do rubriky Poznámka

Byl/a jsem informován/a o podmínkách stipendia.
Stvrzuji tímto, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a úplné podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

Podáním této žádosti beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v dokumentaci odevzdávané pro účely výběrového řízení a rovněž pro účely mé případné pozdější nominace zahraniční straně budou zpracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Domem zahraniční spolupráce (DZS) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Beru rovněž na vědomí, že mé výše zmíněné osobní údaje budou předány zahraniční straně, tj. příslušné zahraniční státní instituci a přijímající vysoké škole v zahraničí, přímo nebo prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí či místně příslušného zastupitelského úřadu zahraničního státu, protože toto předání údajů je nezbytné pro vyřízení této mé žádosti o přiznání stipendia. Beru dále na vědomí, že mé výše zmíněné osobní údaje budou uchovány v analogové i digitální formě pro potřeby MŠMT a DZS po dobu nezbytně nutnou, která je vymezena Spisovým a skartačním řádem MŠMT a DZS.